Härmed yrkar jag på bifall..
Thursday, September 11, 2008, 20:49 - Arbogatragedin, Politik, Media
Posted by Vanja

...på Blogges motion till bloggarriksdagen
add comment add comment ( 999 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink   |   ( 4 / 1 )

Och dagens kopierade artikel från Wikipedia är...
Monday, June 30, 2008, 14:57 - Media, Aftonbladet, Wikipedia
Posted by Vanja

...Frida Sjödins artikel i Aftonbladet: Krigarprinsessan i annorlunda kostym som handlar om Lucy Lawless.
add comment add comment ( 902 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink   |   ( 3.1 / 12 )


<<First <Back | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |