Mörkrädd
Saturday, August 11, 2007, 18:08
Posted by Vanja

Det har uppenbarligen varit lite tumult i hemmatrakterna under Arbogas Medeltidsdagar.

Jag blir inte speciellt oroad av nazisternas uppträdande, däremot blir jag mörkrädd av kommentarer såsom den av "Lärare som såg.... ":

En uppmaning till Arboga Tidning och Magazin24;
Sätt ut foto och namn på dessa nassesvin. Gå också igenom borttsregistret och ge offentlighet åt ALLT vad dessa skitstövlar presterat. Sätt också ut deras skolbetyg också. Jag känner flera av dessa spolingar och vet att de knappt är läs- och skrivkunniga.


Vad personer som denna inte förstår (eller medvetet bortser från) är att om man skulle genomföra dessa åtgärder så skulle de gälla alla, inte bara som i detta fall "nassesvin".

Man kan inte ha speciallagar för vissa grupperingar (jag använder samma argument mot HMF-lagstiftningen eller mot andra s.k "hatbrott"), ett lands lagar ska vara allmängiltiga och således gälla alla.

Speciallagar och undantag för vissa grupper är fel, oavsett om det bara gäller grupper man själv inte gillar eller om de gäller en viss grupp som för tillfället är politiskt korrekt att värna om.

Det är precis samma sak med dessa "nassesvins" rätt till att fritt göra sin röst hörd. Även här måste den rätten även gälla dessa personer och grupperingar, på samma sätt som det ska vara fritt för dig och mig att uttrycka vår åsikt oavsett vad den åsikten är.

Att göra inskränkningar i yttrandefriheten är att förlora, ty det fria ordet är den mest grundläggande friheten som finns.
add comment add comment ( 1144 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink   |   ( 3 / 126 )


<<First <Back | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Next> Last>>