It has begun....Muahahahahahahahaha!!!!!!!1111ettettett
Tuesday, February 28, 2006, 20:19

Uppenbarelseboken 18:11-24

11.Köpmännen på jorden skall gråta
och sörja över henne, därför att ingen
mer köper deras varor:
12. guld och silver, ädla stenar och
pärlor, fint linne och purpur, silke
och scharlakan, och alla slags välluktande
träslag, och alla slags föremål
av elfenben, och alla slags föremål
av dyrbaraste trä, av koppar, järn och
marmor,
13. och kanel och kryddor, salva och
rökelse, vin och olja, fint mjöl och
vete, boskap och får, hästar och vagnar,
människors kroppar och själar.
14. Och den frukt som din själ hade
begär till har försvunnit från dig, och
all prakt och glans har gått förlorad
för dig, och du skall aldrig mer finna
den.
15. Köpmännen som hade dessa varor
och som blivit rika genom henne,
de skall stå långt ifrån, av fruktan för
hennes plåga, gråtande och sörjande,
16. och säga: Ve, ve den stora staden,
som var klädd i fint linne och purpur
och scharlakan, och som var
smyckad med guld och ädla stenar
och pärlor.
17. Ty på en enda stund har denna
stora rikedom blivit ödelagd. Och alla
skeppare och alla de som vistas på
skepp, och sjömän och alla som har
sitt arbete på havet, stod långt ifrån
18. och ropade, då de såg röken av
hennes brand och sade: Var finns den
stora stadens like?
19. Och de kastade jord på sina huvuden
och ropade, gråtande och sörjande,
och sade: Ve, ve den stora staden,
i vilken alla de som hade skepp
på havet blev rika av hennes dyrbarheter,
ty på en enda stund har den nu
blivit öde.
20. Fröjda dig över henne du himmel
och ni heliga apostlar och profeter,
ty Gud har dömt er dom över henne.
21. Och en väldig ängel tog upp en
sten, lik en stor kvarnsten, och kastade
den i havet och sade: Med sådan
hast skall Babylon, den stora staden,
störtas ner och skall aldrig mer
bli funnen.
22. Och ljudet av harpospelare, sångare,
flöjtspelare och basunblåsare
skall aldrig mer höras i dig, och ingen
hantverkare av något slag skall mer
finnas i dig, och ljudet av en kvarn
skall aldrig mer höras i dig.
23. Och ljus från en ljusstake skall
aldrig mer lysa i dig, och brudgums
och bruds röst skall aldrig mer höras
i dig, ty dina köpmän var furstar på
jorden, och genom din trolldom blev
alla folk vilseförda.
24. I henne blev profeters och heliga
mäns blod funnet och av alla dem
som blivit slaktade på jordenMed andra ord: Fågelinfluensan är här!

Ohh, ohh, ohh, are you rädd ? are du ?? are du ???!!!


add comment add comment ( 735 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink   |   ( 3 / 137 )


<<First <Back | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next> Last>>