Konsten att föra en konversation framåt
Sunday, October 1, 2006, 14:30

Från igår, samtal över icq med robbertt (han först och komplett med stavfel och allt):

- jefvla söndagsbilister
- men det är ju lördag
- ja, just det....jävla söndagsbilister som sagt
- men det är ju lördag
- exakt min point
- ja ? söndagsbilister är ju ute imorgon, alltså kan du inte gnälla på dem idag då de inte varit ute på vägarna idag
- nog fan e de ute på vägarna idag, hamna bakom en sån nämligen....näe, de får väl va ute på sina söndagar o lååångt bort från mig
- men det är ju lördag idag
- just därför ska de ju inte va ute idag
- det är de ju inte, för det är lördag idag
- men det verkar inte de jävlarna veta
- jo, för det är lördag idag, de kan per definition inte vara söndagsbilister då det är lördag idag
- de kan de minsann visste vara, en söndagsbilist kör som bara en söndagsbilist kan
- ja, men de är söndagsbilister, observera: SÖNDAGSbilister, inte lördagsbilister
- lördagsbilisterna kör inte i närheten av hur söndagsbilisterna kör, å det va en söndagsbilist som va ute o puttra denna lördag...jag vet...jag var där
- det var du säkert, men jag säger att det inte var en söndagsbilist då det är lördag idag
- det har ingen betydelse
- men jo, en söndagsbilist kan inte vara en söndagsbilist idag då det är lördag idag
- det är samma som att köpa en påse lördagsgodis på en onsdag
- ja, då är det inte lördagsgodis utan bara en påse godis som du köper på en onsdag, onsdagsgodis.
jämför med: "bor ni i kiosken?"
- nej lördagsgodis heter det ju
- det kan heta vad det vill, det är inte lördagsgodis i vilket fall då namnet är missvisande och slutligen felaktigt
- just det, asså kan lika gärna en söndagsbilist vara ute o puttra en lördag
- nej, då det inte är en söndagsbilist då, utan en lördagsbilist
- nej
- jo, så är det visste
- nej
- du ska du ta och lyssna på mig här, gamle man, en söndagsbilist är inte ute och kör på en lördag, då blir han per automatik en lördagsbilist, vilket inte är samma sak som en söndagsbilist. Varken rent semantiskt eller innehållsmässigt
- peronen i fråga är o kommer alltid att vara en söndagsbilist oberoende vilken dag den personen är ute i trafiken, tills den dagen den personen ändrar sitt körsätt o blir en vanlig bilist...en fjortis är alltid en fjortis oberoende av åldern
- ja, men det ändrar inte det faktum att det är lördag idag
- har jag aldrig påstått heller
- indirekt har du eftersom du envist fortsätter hävda att du råkade på en söndagsbilist idag och det är lördag idag
- en söndagsbilist är nåt man är
- ja, på söndagar
- nej 24/7
- ja, om det skulle vara söndag hela veckan, vilket det inte är. Det är endast söndag på söndag och idag är det lördag
- ja, men en söndagsbilist är en söndagsbilist varje dag året om
- ja, om det varje dag året om skulle vara söndag, men det är det inte och idag är det lördag

add comment add comment ( 422 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink   |   ( 2.9 / 75 )

Ännu mer poesi åt massorna!
Saturday, September 30, 2006, 12:35

Saxat från boyahed.com;

Mitt köttparadis

Späck täcker min bröstkorg
Har byggt mig en maffig köttborg
Med fönster av grisfötter och slem
Det är kött överallt i mitt hem
Stolar av lövbiff och nöt
Kommer från kvigan jag sköt
Väggar av entrecôte och lax
Dörrhandtagen är öron från tax
Stekflott från kranarna forsar
Doften av bacon min näsa korsar
Kroppen min är täckt av fett
Jag perspirerar smör som svett
Känner mig som en rultig liten gris
Här i mitt köttparadis

Kapten Haddock

Mer:
Jabberwocky
Mer poesi åt massorna!
add comment add comment ( 1050 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink   |   ( 3 / 76 )

Kyss röv och få bra betyg
Saturday, September 30, 2006, 12:00

Ur DN: Flickors betyg höjs mest

Tack den som gjorde rapporten för att den visade på något jag misstänkte under hela min grundskoleperiod, nämligen det att tjejer får högre betyg i förhållande till prestation.

Under hela grundskoletiden hade jag en gnagande känsla av att tjejerna med toppbetyg aldrig egentligen kunde någonting och att de aldrig kunde använda det lilla de kunde i exempelvis diskussioner. Faktum är att de tjejerna som hade bäst betyg i högre grad var riktigt korkade, hur nu det gick till.

- Detta är otvetydiga fakta som tyder på att pojkar blir styvmoderligt behandlade. Denna undersökning antyder att en stor del av skillnaderna mellan pojkar och flickor beror på orättvist satta betyg. Ändrar vi inte på detta så kanske de tappar intresset och vänder skolan ryggen, säger Maria Nycander.


Det där känner jag väl igen, det krävs inte mycket för att man ska vända ett ämne ryggen. Jag kommer så väl ihåg då jag gav fan i allt vad matematik heter då jag fick ett för lågt betyg.

Maria Nycander hävdar att de internationella studierna är de mest objektiva, eftersom man eftersträvar jämförbarhet mellan olika länder och rättningen sker centralt av specialutbildad personal. Det sker en strikt poängsättning av svaren.

Därefter kommer de nationella proven, men där rättar ofta lärarna själva sina elevers prov och frågorna snarare betygsätts än poängsätts och direktiven lämnar det öppet för viss godtycklighet. Det mest subjektiva blir därefter läraren som bedömer sina elever utifrån betygskriterier som är relativt vagt formulerade.


Det här visar på det jag alltid har trott, nämligen att betygen är på tok för subjektiva och egentligen bara visar på hur väl en person anpassat sig till systemet och hur bra denne person är på att kyssa lärarens röv.

Betygen borde avgöras via nationella prov och vi behöver fler prov. De skall vara centralt utformade och lika för alla så att man på så vis slipper de subjektiva proven där proven är lätta på vissa ställen och svåra på andra. Är proven likadana överallt så kommer man lätt ifrån det problemet.

Vad ska då lärarna göra? Tja, de ska endast lära ut och ha väldigt lite att göra med själva betygssättningen, säg att 90% eller något i den stilen av betyget bestäms centralt, resterande 10% kan få vara lärarens subjektiva bedömning om ens det. Hur som helst så är det viktigt att man kommer ifrån den mestadels godtyckliga lärarbedömningen där om du hamnar på kant med en lärare så är ditt betyg i princip rökt, tro mig jag vet.


Resultaten antyder att redan konstruktionen av provet, i synnerhet i svenska, kan gynna flickor.

Maria Nycander lyfter också fram några tänkbara förklaringar till skillnaderna utifrån andra forskningsrapporter:

*Flickors bättre klassrumsuppförande, även om Skolverket betonar att "närvaro, flit, ambition, läxläsning, lektionsarbete med mera inte ska vara en grund för betygsättningen".


Klassrumsuppförande...där är det ingen tvekan om att tjejerna gynnas, alla som gått i skolan kan ha missat detta.
Närvara och hur du fungerar i klassrummet ska inte ha någonting med betygen alls att göra, betygen ska vara ett mått på din kunskapsnivå och däri ska man inte blanda i en massa uppförandenonsens. Vill de ha uppförande med så får de lägga det som ett eget betyg i sig, som då inte ska ha någon inverkan på ens totalbetyg.

*Lärarna kompenserar vid betygsättning medvetet eller omedvetet det förtryck och den orättvisa flickor sägs erfara genom att pojkar dominerar och "tar plats i klassrummet".


Om lärarna omedvetet kompenserar för något slags (påhittat eller verkligt) förtryck så är det illa. Kompenserar de medvetet så är det ännu värre.


*De flesta lärare är kvinnor och att de kanske tenderar att värdera den högre som liknar en själv.


Om detta stämmer så är det lika illa som när män anställer män för att de är män och inte på grund av kompetens.

Men det är samtidigt någonting som nog ska ses som allmängiltigt, vi har en tendens att värdera folk som liknar oss själva mer än folk som är väldigt olika oss. Det är mycket möjligt att detta genomsyrar hela samhället om man ska tro stora delar av debatten; män anställer män, svenskar anställer svenskar, utlänningar umgås med utlänningar och kvinnliga lärare ger flickor högre betyg. I alla fall är det givetvis lika fel och det är precis därför som alla subjektiva inslag i betygsbedömningen måste bort. Subjektivitet är godtyckligt och godtycklighet är farligt.


I exempelvis ämnet teknik har regeringen slagit fast att teknikundervisningen ska stimunera eleverna, och då framför allt flickornas intresse för teknik och naturvetenskap. Vilket lett till att kursplanen i teknik bland annat tar hänsyn till om eleven har förmåga att "identifiera teknikens estetiska och sociala aspekter".

- Det förtjänar att påpekas att några likande strävanden inte gjorts att pojkanpassa till exempel ämnet hemkunskap, säger Maria Nycander.


"identifiera teknikens estetiska och sociala aspekter" vad i helvete menas med detta? det låter ju inte bara korkat utan helt sinnessjukt.

Har man gjort det här för att göra teknikundervisningen mer "feminin" genom att införa s.k "mjuka värden" i den i övrigt hårda tekniska världen så är det som Maria säger underligt att man inte infört "hårda värden" i hemkunskapsundervisningen. De skulle lätt kunna lära ut hur man går ut i naturen, dödar ihjäl ett djur med dina bara händer och sen styckar det med din stora (ja, det kan givetvis inte vara en liten kniv, då kniven i detta sammanhang ska symbolisera alfahannens gigantiska lekamen) rambokniv för att sedan göra upp eld med endast två pinnar och sitta och fisa i kapp medan du grillar ditt byte, eller vad nu vi män ska antas lära oss.Update:

Det är viktigt hur proven är utformade, som de var under min grundskole och gymnasietid så var proven mest en uppräkning av massa fakta som man endast lärde sig för provets skull. Proven borde vara utformade så att de inte bara mäter ren faktainlärning utan även att man kan applicera denna kunskap. Så det bör inte endast vara Vad? eller Vem?-frågor utan tonvikten bör läggas på Hur?, När? och Varför?-frågor.
Det bör vara lite som skillnaden mellan att läsa en spelmanual och att faktiskt kunna spela spelet.*
* Eller som skillnaden mellan att titta på porrfilm och att faktiskt kunna knulla, om du föredrar den analogin
add comment add comment ( 1025 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink   |   ( 3.1 / 70 )

Dagen då världen borde förgöras
Friday, September 29, 2006, 01:26

Satt vaken nu och kollade runt på youtube efter låtar man lyssnade på när man var yngre. Grupper såsom Manowar, Blind Guardian, Megadeath och liknande och kom att tänka på en sak jag gått och grubblat på länge...

...med jämna mellanrum så släpps det en ny samlingsskiva med Beatles, Bob Marley, Creedence eller någon annan gammal goding och samma tanke dyker då upp i skallen på mig...

...det är den sortens musik som alltid är bra och som både gammal och ung kan lyssna på och som aldrig verkar dö ut...

...tanken som dyker upp i min skalle är; kommer de som växte upp med Spice Girls, Britney Spears och Backstreet Boys fortfarande lyssna på dem när de är äldre och vad som är nästan värre...kommer den generationen som är ung då även de lyssna på skräpet?
add comment add comment ( 995 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink   |   ( 2.9 / 69 )

Lesbiskt sex är mysigt sex
Wednesday, September 27, 2006, 12:15

Aftonbladet: Lesbiska får fler orgasmer

...bland de heterosexuella kvinnorna var det enbart 69 procent som fick orgasm under ett samlag. Bland de lesbiska kvinnorna var siffran högre. 76 procent uppgav nämligen att de får orgasm när de har sex med sin partner.


Det kan jag tänka mig och varför kommer i nästa stycke:
De australiensiska forskarna menar att det är männens fel att inte fler kvinnor får orgasm under samlaget. Männen är egositiska i sängen, hoppar gärna över förspelet går helst direkt pang på rödbetan visar resultatet av studien. Den typen av älskog har kvinnorna varken så mycket ut av eller glädje av.Så är det alla gånger, vi är värdelösa i sängen och att kvinnor har sex med män måste vara det ultimata beviset på att kvinnor faktiskt är idioter och att de uppenbarligen aldrig skulle ha fått rösträtt.

Hur någon kvinna kan välja att ha meningslöst, fumligt skräpsex med en man när hon enkelt kan få allt det lilla en man kan ge henne plus en massa mer då hon har sex med en medsyster som även är bra mycket mer attraktiv än vilken man som helst är något jag aldrig kommer att förstå.

Det enda vi män kan ge kvinnan (rent sexuellt) är barn och det är knappt ens det då det finns kliniker för det hela så hon behöver aldrig ens komma i närheten av en man.

Men hörrödu, penis då? kanske du undrar? Johejhej, med alla dildos därute i precis den storlek, form, färg och grad av hårdhet hon för tillfället vill ha så behöver hon ju knappast kämpa med våra penisar som aldrig är den storlek hon är ute efter eller kommer för fort om den nu ställer sig upp överhuvudtaget.

Så, rent sexuellt har vi män absolut ingenting att erbjuda och lesbiskt sex kommer alltid vara bättre än den fumliga erfarenhet vi kan bjuda henne på.

I sanningens namn kan jag inte heller förstå homosexuella män, fast där kanske det är som i matematikens värld; nämligen att två minus ibland faktiskt kan ge ett plus.


"All heterosexual intercourse is rape"

-Andrea Dworkin
add comment add comment ( 608 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink   |   ( 3 / 110 )

Intresseklubben antecknar del 3
Monday, September 25, 2006, 18:43

Ur DN:

En färsk undersökning visar att det genomsnittliga hushållet i USA består av 2,55 personer som i snitt äger 2,73 tv-apparater.
Mer:
Intresseklubben antecknar
Intresseklubben antecknar del 2
add comment add comment ( 562 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink   |   ( 2.9 / 107 )

The Stephen Colbert bridge!
Saturday, September 23, 2006, 20:22

Det var inte Chuck Norris som vann internetomröstningen om bron i Ungern. Efter att ha fått nys om det hela så gav Stephen Colbert sina tittare i uppdrag att rösta på honom istället.


Colbert vann till sist med 15 miljoner mer röster än tvåan och totalt cirka 17 miljoner röster, vilket är 7 miljoner mer än det finns invånare i Ungern. Det beslöts att det skulle ske en andra omgång pga det underliga resultaten, denna gång kunde bara folk som registrerade sig rösta, även denna gång vann herr Colbert.

Från wikipedia:

On September 14, 2006, András Simonyi - the ambassador of Hungary to the United States - announced on The Colbert Report that Stephen Colbert had won the vote. Unfortunately for Colbert, Ambassador Simonyi declared that under Hungarian law, Colbert would have to be fluent in Hungarian, and had to be deceased in order to have the bridge named for him. However, after saying the rules could most likely be bent, he invited Colbert to visit Hungary and view the construction in person and gave him a Hungarian passport and a 10,000 HUF Bill, with an approximate value of, as the ambassador put it, 'fifty dollars, fifty good US dollars'.Grattis Ungern och grattis Stephen Colbert.

...och Chuck Norris...No Bridge For You!
Mer:
The Chuck Norris bridge?
add comment add comment ( 942 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink   |   ( 3.1 / 91 )


<<First <Back | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Next> Last>>