För miljöns skull!
Saturday, October 4, 2008, 16:10 - Miljö
Posted by Vanja

"If you really care about the environment, one abortion does more than any hybrid car or a lifetime of recycling. Better still to just jerk off on her back to begin with"
-Doug Stanhope


Jag har gjort mitt, vad har du gjort för miljön idag?
add comment add comment ( 2045 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink   |   ( 2.9 / 451 )

En eloge till polisen och det svenska rättsväsendet
Friday, September 12, 2008, 09:59 - Polisen, Miljö
Posted by Vanja

Ni är världsbäst. Jag menar det verkligen. Ni är asbra, det är inte alls så att ni slösar med både skattemedel och tid från viktigare fall

Vad det kommer att kosta samhället att lagföra 21-åringen är ännu inte klart. En kvalificerad gissning är dock att 21-åringens grogg är en av de dyraste i Linköpings historia.


För lite hembränt...ja jävlar, det är bra att veta att Kling & Klang skyddar oss från de hemska brottslingarna.
add comment add comment ( 1537 views )   |  [ 0 trackbacks ]   |  permalink   |   ( 3 / 49 )


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |