Förbjud aborter och riv upp den kvinnliga rösträtten!
Thursday, July 19, 2007, 19:07

Efter att ha läst ett par inlägg bloggvärlden under kvällen (se louise, isabella, erik svansbo och blogge) så är bollen i rullning igen i prostitutionsfrågan.

Hur jag än vrider och vänder på det hela kan jag bara komma fram till en slutsats, nämligen att om lagstiftningen ska vara ens lite konsekvent så måste vi förbjuda aborter, riva upp den kvinnliga rösträtten och ta ifrån kvinnor all slags bestämmanderätt över sina egna kroppar.

Jag får det helt enkelt inte att gå ihop, hur kan folk vara för ett förbud mot prostitution men samtidigt vara positiva till att kvinnor i andra fall ska ha den absoluta bestämmanderätten över sina kroppar? Någon vänlig själ får gärna förklara det för mig.

Det är nämligen bestämmanderätten över sina egna kroppar det hela har att göra med. Tar man bort alla känslomässiga, moraliska och fördömande åsikter är självbestämmandet över sin egen kropp det enda som finns kvar.

Inom alla andra områden tycker vi att det är positivt att kvinnor får bestämma själva över sina kroppar, de får rösta och de får själva välja om det potentiella livet de bär på ska termineras eller ges en chans att växa, de får även själva välja vem eller hur många de vill ligga med och de får ta emot betalning för att utföra tjänster i arbetslivet.

Men de får inte kombinera de två sistnämnda, där går gränsen. Det är egentligen en väldigt underlig gränsdragning och ska vi vara konsekventa så måste vi tillåta även detta, annars kan vi lika gärna dra in alla kvinnans självbestämmandeprivilegier.

Uppenbarligen tycker man på andra sidan att kvinnor helt enkelt är för korkade för att själva få bestämma över sina kroppar.

Comments

We are sorry. New comments are not allowed after 14 days.